ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε  

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πλωτές προβλήτες - πυροσβεστικές φωλιές – κιβώτια παροχής – συστήματα κενού – προσκρουστήρες – φανοί – συστήματα ελλιμενισμού σκαφών

ΣΚΟΥΖΕ 12 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 185 36


TΗΛΕΦΩΝO:   210.4510696
ΦΑΞ:               210.4515895
Ε-MAIL:       iti @ iti-team.gr

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση της Έκτακτης ΓΣ των εταίρων της 22/7/2019 αποφασίστηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 9.990,00 ευρώ επειδή τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις της. Το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο μετά από αυτή τη μείωση από 60.000 ευρώ γίνεται 50.010 ευρώ.